Search Results

Filter
  • 1-10 of  1,060 results for ""turcology.""

Your Filters

Reset filters
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Polonya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri.

  • Source: Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE); 2018, Vol. 19 Issue 1, p174-184, 11p

Record details

×
Academic Journal

Türkoloji Araştırmalarında Kullanılan Metot ve Yaklaşımlar.

  • Source: International Journal of Language Academy; Dec2017, Vol. 5 Issue 7, p226-236, 11p

Record details

×
Academic Journal

MOĞOLİSTAN'DA TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ.

  • Source: International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. 2015, Vol. 4 Issue 3, p918-954. 37p.

Record details

×
Academic Journal

I. BAKÜ TÜRKOLOJİ KURULTAYI BİLDİRİLERİNİN SATIR ARALARINDA HALK BİLİMİ MESELELERİ.

  • Source: Hacettepe University Journal of Turkish Studies / HÜTAD Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Arastirmalari Dergisi. 2013, Issue 19, p207-220. 14p.

Record details

×
Academic Journal

FİNLANDİYA TÜRKOLOGLARı VE FİNLANDİYA'DA TÜRKOLOJİ ÇALıSMALARı BİBLİYOGRAFYASı.

  • Source: Journal of Türklük Bilimi Arastirmalari. Fall2012, Vol. 17 Issue 32, p221-245. 25p.

Record details

×
  • 1-10 of  1,060 results for ""turcology.""