Search Results

Filter
  • 1-10 of  12 results for ""cultural policies""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Conference

Daugavpils muzikāli dramatiskais teātris (1959-1962)

Subjects: Latvia -- Daugavpils -- dramatic arts -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais TeātrisLatviaLatvia -- Daugavpils -- dramatic arts -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- DaugavpilsLatvia -- Daugavpils -- dramatic arts -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- dramatic artsLatvia -- Daugavpils -- dramatic arts -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais TeātrisLatvia -- Daugavpils -- dramatic arts -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- 1959-62; dramatic arts -- Latvia -- Daugavpils -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātrisdramatic artsdramatic arts -- Latvia -- Daugavpils -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- Latviadramatic arts -- Latvia -- Daugavpils -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- Daugavpilsdramatic arts -- Latvia -- Daugavpils -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātrisdramatic arts -- Latvia -- Daugavpils -- Daugavpils Muzikāli Dramatiskais Teātris -- 1959-62; cultural policies -- Latvia -- Latgale -- Latvianizationcultural policiescultural policies -- Latvia -- Latgale -- Latvianization -- Latviacultural policies -- Latvia -- Latgale -- Latvianization -- Latgalecultural policies -- Latvia -- Latgale -- Latvianization -- Latvianizationcultural policies -- Latvia -- Latgale -- Latvianization -- Soviet era

  • Source: Māksla un mūzika kultūras diskursā. II starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Published by: Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 2013. Pages: 35-40., (Link to This

Record details

×
Periodical

"Meteors krizdams liesmo.".

  • Source: Studija; dec2012/Jan2013, Issue 87, p44-51, 8p

Record details

×
  • 1-10 of  12 results for ""cultural policies""