Search Results

Filter
  • 1-10 of  100 results for ""Slovenia -- pedagogy""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Periodical

Bachovi cvetni plesi: Alternativni pristop pri delu z učenci s posebnimi potrebami v glasbeni šoli

Subjects: Bach, Edward -- lifeBach, EdwardBach, Edward -- life -- lifeBach, Edward -- life -- development of Bach flower remedies; therapy—dance/movement therapy -- Bach flower dances -- childrentherapy—dance/movement therapytherapy—dance/movement therapy -- Bach flower dances -- children -- Bach flower dancestherapy—dance/movement therapy -- Bach flower dances -- children -- childrentherapy—dance/movement therapy -- Bach flower dances -- children -- special needs; pedagogy—by place -- Slovenia -- children -- special needs -- dance/movement therapypedagogy—by placepedagogy—by place -- Slovenia -- children -- special needs -- dance/movement therapy -- Sloveniapedagogy—by place -- Slovenia -- children -- special needs -- dance/movement therapy -- childrenpedagogy—by place -- Slovenia -- children -- special needs -- dance/movement therapy -- special needspedagogy—by place -- Slovenia -- children -- special needs -- dance/movement therapy -- dance/movement therapypedagogy—by place -- Slovenia -- children -- special needs -- dance/movement therapy -- Bach flower dances

  • Source: Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za Glasbo v Ljubljani, 31, 2019, 101-115.Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani. 31 (2019): Mostovi med formalnim in neformalnim glasbenim izobraževanjem. Published by: Akademija za Glasbo, Ljubljana,

Record details

×
Periodical

Odnos učencev devetih razredov slovenskih osnovnih šol do sodobne učne tehnologije pri glasbeni vzgoji

Subjects: pedagogy—by place -- Slovenia -- elementary school -- ninth grade -- music educationpedagogy—by placepedagogy—by place -- Slovenia -- elementary school -- ninth grade -- music education -- Sloveniapedagogy—by place -- Slovenia -- elementary school -- ninth grade -- music education -- elementary schoolpedagogy—by place -- Slovenia -- elementary school -- ninth grade -- music education -- ninth gradepedagogy—by place -- Slovenia -- elementary school -- ninth grade -- music education -- music educationpedagogy—by place -- Slovenia -- elementary school -- ninth grade -- music education -- use of multimedia; Slovenia -- pedagogy -- elementary school -- ninth grade -- music educationSloveniaSlovenia -- pedagogy -- elementary school -- ninth grade -- music education -- pedagogySlovenia -- pedagogy -- elementary school -- ninth grade -- music education -- elementary schoolSlovenia -- pedagogy -- elementary school -- ninth grade -- music education -- ninth gradeSlovenia -- pedagogy -- elementary school -- ninth grade -- music education -- music educationSlovenia -- pedagogy -- elementary school -- ninth grade -- music education -- use of multimedia; appreciation -- Slovenia -- pedagogyappreciationappreciation -- Slovenia -- pedagogy -- Sloveniaappreciation -- Slovenia -- pedagogy -- pedagogyappreciation -- Slovenia -- pedagogy -- use of multimedia

  • Source: Glasba v šoli in vrtcu: Revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo, 15(2), 15-21.

Record details

×
  • 1-10 of  100 results for ""Slovenia -- pedagogy""