Search Results

Filter
  • 1-10 of  186 results for ""DIVORCE""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Marriage, divorce and economic growth

Subjects: divorce rate; economic growth; the european union

  • Source: Annales Etyka w Życiu Gospodarczym, Vol 22, Iss 1, Pp 53-67 (2019)

Record details

×
Academic Journal

Prawo małżeńskie w pracach Komitetu Cywilnego Reformy (1814-1815). Edycja źródłowa.

Subjects: DOMESTIC relations; DIVORCE; PRENUPTIAL agreements

  • Source: Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa; 2019, Vol. 12 Issue 4, p591-607, 17p

Record details

×
Academic Journal

PRZEKONANIA OSÓB ROZWIEDZIONYCH O SZANSACH POWODZENIA POWTÓRNEGO MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ZREKONSTRUOWANEJ.

  • Source: Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 123, p235-254. 20p.

Record details

×
Academic Journal

Rozwód w internetowym dyskursie prawniczym.

  • Source: Poznanskie Studia Polonistyczne. Seria Jezykoznawcza; 2019, Vol. 26 Issue 1, p171-188, 18p

Record details

×
  • 1-10 of  186 results for ""DIVORCE""