Castell Caerfyrddin : Olrhain Hanes Llywodraethiant

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Type:
   eBook.
  • Abstract:
   Castell Caerfyrddin oedd un o'r cestyll mwyaf yng Nghymru'r Oesoedd Canol, yn ogytal ag un o'r pwysicaf oherwydd ei swyddogaeth fel canolfan llywodraeth ac fel eiddo'r Goron mewn ardal o diroedd Cymreig ac arglwyddiaethau'r Mers. Dymchwelwyd y rhan fwyaf o'r castell yn ystod yr ail ganrif ar bymtheg, cyn ei ailddatblygu yn gyntaf fel carchar ac yna'n bencadlys i'r awdurdod lleol. Eto, mae'r adfeilion a'u lleoliad yn hynod drawiadol. Rhwng 1993 a 2006, bwriwyd ati gyda rhaglen sylweddol o waith archeolegol ac ymchwil, gwaith a ddisgrifir mewn manylder yn y llyfr hwn. Archwilir hanes y castell yn ogystal, ynghyd â'i effaith ar yr ardal ac ar Gymru gyfan. Cawn ddarlun o swyddogion a thrigolion y castell, eu gweithgareddau, a'u hymadwaith gyda'r amgylchfyd. Disgrifir y cloddfeydd yn y castell a'r creiriau a ganfyddwyd, ynghyd â'r potensial archeolegol sy'n parhau. Mae'r llyfr hwn yn gosod Castell Caerfyrddin ym myw hanes Cymru'r Oesoedd Canol, gan roi iddo'i briod le ym maes ehangach astudiaethau cestyll a hanes pensaernïol, i gyflwyno astudiaeth sy'n gyfraniad sylweddol i hanes un o drefi mawr Cymru.
  • Subject Terms:
  • Subject Terms: