Justice and Repression in Communist Romania: The Trial of Greek-Catholic Bishop Alexandru Rusu in 1957.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   Justiţie şi represiune în România comunistă: procesul episcopuluigreco-catolic Alexandru Rusu din 1957. (Romanian)
  • Subject Terms:
  • Abstract:
   In early July, 1957, the Greek-Catholic Bishop of Maramureş, Alexandru Rusu was sentenced, following a mock trial, to a lifetime heavy detention. Thus, in the year that has to be the 73rd anniversary, Bishop Rusu had to face, again, almost two years after its discharge in the "relative freedom", the rigors of communist prisons. This time, the prison experience of would be fatal, bishop Rusu ceasing from living on May 9, 1963. The present study, that take advantage of both recent history and unpublished archives sources, aims to reconstruct the internal and external circumstances in which the trial occurred and the stakes of the judicial presentations. In the same time, the study seeks to argue the limits of destalinization in the middle of the sixth decade of the last century, illustrated by the violent answer of the Communist authorities to the movement of Greek-Catholics in the summer of 1956. Last but not least, the study reveals the important role of the Secret Police (Securitatea) and communist justice in the construction of the political guilt and repression. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   La începutul lunii iulie 1957, episcopul greco-catolic de Maramureş, Alexandru Rusu era condamnat, în urma unui simulacru judiciar, la temniţă grea pe viaţă. În anul în care avea să împlinească 73 de ani, episcopul Rusu avea să înfrunte, din nou, la mai bine de doi ani de la punerea sa în "relativă libertate", rigorile închisorilor comuniste. De această dată, experienţa carcerală avea să-i fie fatală, episcopul încetând din viaţă, la 9 mai 1963. Studiul de faţă, care valorifică atât istoriografia recentă cât şi surse inedite provenind din arhivele româneşti, urmăreşte să reconstituie circumstanţele interne şi externe în care a avut loc, precum şi mizele acestei înscenări judiciare. În egală măsură, studiul caută să argumenteze limitele destinderii de la mijlocul deceniului şase al secolului trecut, ilustrate şi de răspunsul violent al autorităţilor comuniste la mişcarea petiţionară a greco-catolicilor din vara anului 1956. Nu în ultimul rând, studiul relevă rolul important al Securităţii şi justiţiei comuniste în construirea vinovăţiei politice şi administrarea represiunii. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Studia Universitatis Babes-Bolyai, Historia is the property of Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)